Dit NIET lezen als je een ontzettende Koningshuis-fan bent

Heel even dacht ik: kun je, zelfs in een democratisch land als Nederland, wel gewoon vrijuit over het Koningshuis praten? Of, “praten”, “kritiek leveren” bedoel ik meer. Word je dan niet op de vingers getikt door de RIVD ofzo.

Want vrijheids van meningsuiting is wel mooi gezegd, maar hier zijn natuurlijk ook kaders aan. Dit vind ik natuurlijk zelf ook, maar niet als het gaat om het koningshuis, maar wel als het gaat om kwetsende, discriminerende (etc) uitingen. Binnen de kaders, kun je ongekaderd communiceren, zeg maar.

“Wat wil je dan met alle geweld over het koningshuis kwijt”, hoor ik je misschien denken. Tsja. Ik heb er niks mee. Sterker nog, ik heb er aversie tegen. Iedereen zijn mening, maar ik vind het een geldverslindend orgaan waar we niets, maar dan ook NIETS qua toegevoegde waarde aan hebben.
Als je kijkt hoe de Oranjes leven en zich allerlei privileges laten aanmeten: WHY? Het koningshuis, en al hun personeel, wagenpark, boten, (snoep)reisjes: miljoenen en miljoenen verslinden ze elk jaar.

En dan van die koningshuisfans die dan roepen: “maar ze betekenen ook heel veel voor de internationale onderhandelingen”.

Ik heb nieuws voor je: “Nee“.
Dat roep of denk je alleen als je er niet echt in verdiept hebt, en de Oranjes alleen ziet als die koddige leuke familie die elk jaar suf staat te zwaaien naar de menigte.

Andere landen, zonder koningshuis, doen het economisch en op politiek niveau, vele malen beter. Geen koning of koningin te zien. Wel eens bij stilgestaan?

Heel simpel:
De kosten van het koningshuis nemen toe, zie dit artikel.

Bijna 50 miljoen euro. Voor één jaar. Natuurlijk, presidenten en hun ambtshuizen zijn ook niet gratis, maar dit staat toch niet meer in verhouding? Lees nog even de andere duizelingwekkende cijfers in het bovenstaande artikel. Koning WA ontvangt 6.1 miljoen euro. Daar kun je als gezien redelijk ruim van leven. Zou je denken. Maar nee, Maxima ontvangt ook nog even 4 ton per jaar. En daarnaast ontvangen ze bijna 7 ton voor personele en materiële kosten. What. The. Actual. F.
Amalia. Die ontvangt 3 ton inkomen. Why? Weet je wat nóg erger is? Dit komt allemaal BOVENOP hun reeds extreme eigen vermogen. Die gaat in de vele miljarden (!). MIL-JAR-DEN.

Let wel: dit zijn de vriendelijke cijfers. Maar zijn feitelijk gewoon gelogen. Kijk maar eens naar dit artikel, dat een iets ander licht schijnt op de hele zaak.

De introductie van dit artikel zegt al genoeg:
De samenleving is jaarlijks veel meer geld kwijt aan het koningshuis dan door de overheid wordt gemeld in de officiële begroting, blijkt uit onderzoek van het Republikeins Genootschap. Volgens hen kost het koningshuis jaarlijks 345,5 miljoen euro, acht keer zo veel als de officiële begroting.

En de kosten voor de gewone burger nemen ook toe: benzine, boodschappen, verzekeringen, name it. Stel dat je als alleenstaande moet rondkomen van een laag bedrag als 1500 euro netto per maand, je kunt net je huisje en auto en boodschappen betalen. Vervelend. En niet echt vooruitzicht op verbetering, behalve vakantiegeld of een dikke promotie. Nog vervelender.

En het koningshuis: die hoeven geen zak te doen voor hun geld, behalve hun hand op te houden.

Ondertussen:

  • Het aantal aanvragen bij de voedselbank in Amsterdam stijgt van 750 gezinnen naar 1400 gezinnen;
  • Zowel kleine als grote ondernemers raken in een vrije val door omzetderving vanwege de coronacrisis, die twee jaar geleden uitbrak. Denk je dat ze hulp kregen? Ja, mondjesmaat, maar dit blijkt een lening te zijn geweest: moet gewoon terugbetaald worden. Terwijl het een overmachtssituatie is; hallo regering?
  • Algemene armoede in Nederland: iets meer dan één miljoen (!) Nederlanders leven ónder de armoedegrens; wat de armoedegrens is, verschilt van de situatie, maar de cijfers zijn hier te vinden.

Oh, dit is geen specifiek zuur stukje bedoeld voor het koningshuis in Nederland hoor; in Groot Brittannië en België is het bijvoorbeeld niet anders.

Koningshuis dus. Leuk? Nee, ik vind van niet. Mijn mening. Je mag er anders over denken.

UPDATE 14 JUNI 2022:
Deze video’s werden na het schrijven van dit blog nog even gepubliceerd; ik dacht: “ik zet het er nog even bij”, want ook deze video’s geven weer extra licht op het Koningshuis…

UPDATE 22 SEPTEMBER 2023:
Aangekondigd is dat Willem-Alexander per 2024 nog eens 55.000 ‘salarisverhoging’ krijgt.
Half Nederland leeft in armoede door alle stijgende prijzen, maar nee.. W.A. krijgt al niet genoeg. SCHANDALIG.

UPDATE 2 JUNI 2023: gisteren werd er tijdens de uitzending van Vandaag Inside aandacht gegeven aan een nieuw boek, van Gerard Aalders. Die had al meer anti-Koningshuis-boeken geschreven. Dit sprak me zo aan, dat ik het gelijk besteld heb via deze link

Geïnteresseerd in de samenvatting?
Waaraan hebben de Oranjes hun verering verdiend? Niet aan hun prestaties en evenmin aan hun capaciteiten Maar waaraan dan wel? De toekomst van Oranje – Van Willem de Eerste tot Willem de Laatste – De monarchie hoort thuis in het museum van afgedankte staatsvormen. Het is een instituut dat zichzelf al eeuwen heeft overleefd. Ooit zullen de Nederlanders die het met die stelling eens zijn hun gelijk krijgen. Het valt niet te ontkennen dat de laatste jaren de populariteit van ons koningshuis gestaag afneemt. De populairste Oranjes zijn import: Emma, Bernhard, Claus en Hendrik waren razend populair, hoewel ze geen spatje Oranjebloed hadden. Ook de flamboyante Máxima scoort in de peilingen aanzienlijk hoger dan haar houterige echtgenoot Willem-Alexander. Tegelijkertijd groeit het aantal bezwaren tegen de monarchie: een ouderwetse poppenkast, de schimmige kostenstructuur, de kritiekloze adoratie van de familie, het openstaan voor corruptie, geen voeling met de huidige maatschappij, enz. Maar het meest wezenlijke bezwaar is natuurlijk dat het systeem van automatische erfopvolging niet democratisch is. Een monarchie is per definitie ondemocratisch. Uit angst voor stemmenverlies zwijgt de politiek. Toch gaan er steeds vaker stemmen op om de familie van Oranje-Nassau te verlossen uit hun zelfgekozen ‘lijden’. Historicus Gerard Aalders onderzoekt in hoeverre ons koningshuis haar langste tijd heeft gehad. Aan de hand van rationele argumenten en op basis van affaires, strapatsen, misstappen en schandalen vraagt hij zich af welke redenen er nog zijn om de monarchie voort te zetten. Strikt gemeten naar haar matige verdiensten en ontdaan van alle mythen en franje. Aalders komt tot opvallende conclusies. Historicus Gerard Aalders schreef over kartels, de Bilderbergconferenties, inlichtingendiensten en economische oorlogvoering. Eerder verschenen Wilhelmina, fictie en werkelijkheid, Bernhard, alles was anders en Oranje Zwartboek